Hvordan bliver man medlem af Folkedans Danmark?

Du kan blive foreningsmedlem, ved at melde dig ind i en af de mange lokalforeninger der er tilsluttet Folkedans Danmark.
Årskontingentet til landsforeningen er i øjeblikket kr. 160,00 for voksne og kr. 40,00 før børn og unge under 18 år. Dette kontingent betales gennem en lokalforening.

Find din nærmeste lokalforening her: 

Enkeltmedlemsskab.
Det er også muligt at blive medlem af Folkedans Danmark uden at være medlem af en lokalforening. 
Dette kan ske ved henvendelse til sekretariatet.
Årskontingentet som enkeltmedlemsskab er i øjeblikket kr. 215,00.

Nye foreninger
Er din forening endnu ikke medlem, kan I få et godt tilbud, med reduceret kontingent det første år ved henvendelse til Sekretriatet.