Årsprogram for Folkedans Danmark 2017

 Startdato  Slutdato  Arrangement  Arrangør
 04-11-2017  05-11-2017 Styrelsesmøde. Odense  Folkedans Danmark
 05-11-2017   Dansekursus i pardans, tips og ideer.   Folkedans Danmark /Sjælland og Hovedstaden
 11-11-2017   Dommerkursus  Folkedans Danmark
 13-11-2017   Dansekursus i pardans, tips og ideer.  Folkedans Danmark /Region Nordjylland
 18-11-2017   Dansekursus i pardans, tips og ideer.  Folkedans Danmark /Region Syddanmark
 19-11-2017   Dansekursus i pardans, tips og ideer.   Folkedans Danmark /Region Midtjylland