Aktivitetsplan for Folkedans Danmark 2018

 Startdato  Slutdato  Arrangement  Arrangør
 30-06-2018  07-07-2018  Bjerringbro  Folkedans Danmark og Danseudvalget
 30-06-2018  07-07-2018  Dansekurset, Bjerringbro  Folkedans Danmark og Danseudvalget
 30-06-2018  07-07-2018  Instruktøruddannelsen, Hold A og B, Bjerringbro  Folkedans Danmark og Danseudvalget
 30-06-2018  07-07-2018  Masterclass, Bjerringbro  Folkedans Danmark og Danseudvalget
 30-06-2018  07-07-2018  FolkCollege, Bjerringbro  Folkedans Danmark, Spillemandskredsen og Danseudvalget
 30-06-2018  02-07-2018  Instruktøraspirantkursus, Bjerringbro  Folkedans Danmark og Danseudvalget
 07-07-2018  09-07-2018  Nordisk ungdomsstævne, Falun, Sverige (forud for Nordlek i Falun)  Nordlek
 10-07-2018  15-07-2018  Nordlek i Falun, Sverige  Nordlek
 17-08-2018  19-08-2018  Høng kursus  Folkedans Danmark
 08-09-2018  14-09-2018  Dragtinstruktøruddannelsen  Folkedans Danmark
 28-09-2018    Styrelsesmøde  Folkedans Danmark
 29-09-2018    Fællesmøde for Folkedans Danmark og Spillemandskredsens styrelser  Folkedans Danmark og Spillemandskredsen
 29-09-2018    Frivilligseminar i Varde  Folkedans Danmark, Spillemandskredsen og Varde Folkedansere
 03-11-2018  04-11-2018  Styrelsesmøde  Folkedans Danmark
 10-11-2018    Dommerkursus  Folkedans Danmark