Årsmøde

Folkedans Danmark skal ifølge vedtægterne afholde et årsmøde hvert år i april måned.
Dette årsmøde er Folkedans Danmarks højeste myndighed.
Se regler for deltagelse, frist for indsendelse af forslag, mindstedagsorden m.v. i Folkedans Danmarks vedtægter.


Årsmøde 2018
Lørdag d. 21. april
Dalum Landbrugsskole (Konferencecenter), Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Folkedans Danmark inviterer til Årsmødet 2018.
Det er nu, du skal huske at tilmelde dig ÅRSMØDET. Det er på årsmødet du har mulighed for at påvirke Folkedans Danmarks fremtid og være medbestemmende om, hvem der skal sidde i Styrelsen. Vær opmærksom på, at der denne gang er valg af 5 styrelsesmedlemmer. Økonomiansvarlig Bent Hansen genopstiller og Anna-Margrethe Jonsson genopstiller som styrelsesmedlem, Trine Jordan Andersen og Arne Lindjordet genopstiller ikke og der er en vakant så der skal vælges 3 nye styrelsesmedlemmer.


Årsmødet bliver igen i 2018 afholdt som et éndagsarrangement, hvad vi selvfølgelig håber, vil resultere i at endnu flere lokalforeninger vil sende delegerede til årsmødet.

Program for dagen
Ankomst lørdag den 21. april 2018 kl. 09.30 hvor kaffen og et stykke morgenbrød vil være klar.
Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start.

Årsmødet starter kl. 10.00 og forventes, afbrudt af en frokostpause, at være færdig kl. 16.15.
Herefter vil der være meddelelser fra styrelsen, nyt om Landsstævne 2019 i Varde, og sidste nyt om NORDLEK 2018 i Falun i Sverige m.v.

Dagen forventes afsluttet kl. 18.00, hvor der vil være en ”To-go bag” med en sandwich og lidt drikkeligt, så der er mulighed for at spise i bilen på vejen hjem.

Man er dog også velkommen til at spise på stedet, og få snakket lidt mere med venner og bekendte.

Deltagelse
Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under Folkedans Danmark på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes dog, at den pågældende person er medlem af FD og at vedkommende tilmeldes årsmødet gennem den forening, han/hun repræsenterer ved mødet og at vedkommende ikke repræsenterer en anden forening i forvejen.

Pris
Deltagelse med fuld forplejning kr. 430,00

Tilmelding
Foreninger skal tilmelde sig og betale via hjemmesiden www.folkedans.dk. Her vil tilmeldingsskemaer og skema for rejserefusion være tilgængelige. Af hensyn til udfyldelse af kongresmærker skal der opgives medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager.

Tilmelding og betaling senest den 24. marts 2018.

Dagsorden

Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 1. februar, vil blive bekendtgjort i Trin & Toner, 1.marts.


Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt. spørgsmål vedr. specifikke poster i Landsforeningens årsrapport og budgetter, kun kan forventes besvaret fyldestgørende på Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til økonomiansvarlig Bent Hansen senest den 14. april 2018 (bent@folkedans.dk) eller til Sekretariatet (folkedans@folkedans.dk).

Tilmelding til Årsmødet 2018

Link til tilmeldingsformular