Stævner


Landsstævner
I to ud af tre år afholdes i juli måned et landsstævne i samarbejde med Spillemandskredsen. Stævnet strækker sig som regel over 5 dage, og indeholder en lang række aktiviteter som opvisninger, legestuer/baller, dansekurser, udflugter, udstillinger og så selvfølgelig en masse socialt samvær. Programmet er i første omgang lagt for voksne deltagere, men der er altid specielle programmer for Børn og unge.

Man prøver at planlægge så man igennem en årrække kommer Danmark rundt, og på den måde lærer hele landet at kende. Næste landsstævne bliver i 2017 i Køge/Stevns. Læs alt om  stævnet her: www.køst2017.dk   NORDLEK
Hvert tredie år afholdes et nordisk stævne unde navnet NORDLEK. Dette stævne holdes på skift i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Indholdet i et Nordlekstævne er nogenlunde som i et landsstævne, men med et nordisk tilsnit. NORDLEK 2015 blev afholdt 13. til 19. juli i Viborg og næste NORDLEK bliver i 2018 i Falun i Sverige.
Læs mere på www.nordlek2018.se  

Isleik.
Isleik er et mindre nordisk stævne der holdes på Island.
Sidste stævne var 11. - 17. juli 2016. Dato for næste stævne kendes ikke.

Havleik og Grønleik

Disse 2 stævner er mindre nordiske stævner der afholdes på Færøerne og Grønland.  Havleik holdes igen i 2022. Grønleik blev afholdt i 2013
og der er ikke aktuelle planer om et nyt stævne i øjeblikket.
 
Barnlek
Barnlek afholdes hvert tredie år og er et nordisk stævne for Børn og Unge. 
Barnlekstævnerne går også på omgang mellem alle de nordiske lande.
Næste Barnlek bliver i juli 2017 i Klaksvig på Færøerne.
Se mere under menupunktet Børn og unge - Barnlek 

B&U-stævner
For børn og unge holdes der hvert år 2 B&U-stævner. Vest for Storebælt er det Folkedans Danmarks B&U-udvalg der sammen med en lokalforening står
for arrangementet. Øst for Storebælt er det Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne der sammen med en lokalforening arrangerer stævnet. I begge tilfælde er der opvisninger, legestuer og hyggeligt samvær, foruden de tiltag som arrangørerne finder på ved det enkelte stævne.

Regionsstævner
Foruden de her nævnte afholder de enkelte regioner landet over en række stævner.
Læs mere om de enkelte stævner på regionssiderne.