Folkedans Danmark og Spillemandskredsens medlemsblad "Trin & Toner" 

Bladet udkommer fra første januar 2016 4 gange om året. Det behandler emner om folkedans,  dragter, spillemandsmusik og alle de aktiviteter, der knytter sig til disse begreber. Der er bl.a. oplysninger om regionernes arbejde, og vi ser gerne, at de enkelte medlemmer deltager i debat om tingene. Endelig er bladet flittigt brugt til annoncer vedrørende foreninger, dragter m.m.
Alle medlemmer får bladet (ét blad pr. husstand). 
 
For ikke-medlemmer koster bladet: Årsabonnement: kr. 190,00 
Udlandsabonnement: kr. 110,00 
Vedrørende abonnement på medlemsbladet: Kontakt sekretariatet på tlf. 66 18 58 60 eller E-mail trinogtoner@folkedans.dk.

Indlæg til bladet sendes pr. e-mail til trinogtoner@folkedans.dk   - alternativt pr. post til sekretariatet.

 
Du kan også hente bladene som pdf-filer.
Klik på billedet for at hente det ønskede nummer.
Hvis du har lyst til at se ældre numre så hent dem i arkivet. 


       
 Nr. 4 november 2016  Nr. 1 januar 2017  Nr. 2 marts 2017  Nr. 3 juli 2017


Deadlines Trin & Toner 2017

Nedenfor følger en oversigt over deadline for indsendelse af indlæg til de forskellige numre af bladet samt hvilken uge, bladet udkommer i.
Blad nummer  Deadline    Udgivelsesuge 

2 - 2017

13.02.2017

11

3 - 2017

29.05.2017

26

4 - 2017

02.10.2017

44

1 - 2018

27.11.2017 

1 - 2018


Husk venligst:
  • at indlæg bedes fremsendt som word-filer uden specielle skrifttyper, indsatte fotos, tekstbokse, clip art eller andet ”tingeltangel” – altså bare ren tekst
  • at billeder bedes fremsendt som separate jpg-, tiff- eller gif-filer. Billeder indsat i et word-dokument kan ikke bruges
  • at man ikke kan forvente, at indlæg, der er indsendt for sent, kommer med i det ønskede nr. af bladet
  • at redaktionen i tilfælde af ”pladsmangel” i et nr. forbeholder sig ret til at udsætte et indlæg til et kommende nr. af bladet
  • at rejsebeskrivelser max. må fylde 3.000 anslag (inkl. mellemrum). Send gerne billeder med
  • at al materiale skal sendes til trinogtoner@folkedans.dk
  • at checke, at du får en bekræftelse på redaktionen på, at din mail er modtaget