Folkedans Danmark opretter Landshold i Folkedans

Folkedans Danmark har besluttet at oprette et Landshold for folkedans som skal bestå af 8 til 12 dansere + reserver/boblere. 

Landsholdet skal kunne repræsentere Danmark i udlandet til konkurrencer og eventuelt ved andre lejligheder og optræde i Danmark ved officielle lejligheder eller hvor Landsholdet bliver inviteret til at optræde.

Alle kan være med på landsholdet efter at de har været igennem en udtagelsesom foretages af de 2 landstrænere.

Derfor indbydes der til en udtagelsesweekend for alle med interesse i at blive optaget på Folkedans Danmarks Landshold,

lørdag d. 7.marts. kl. 10  til søndag d. 8. marts kl. 18.00

i Odense Kultur- og Idrætshus Stadionvej 50, 5200 Odense V.


Du kan læse mere om udtagelsen i 2020 her. 

 Med dette samarbejde stiler FD mod at skabe et hold af så høj kvalitet at det også kan deltage i internationale konkurrencer, hvilket også er et mål i samarbejdet med DIF og Danmarks Sportdanserforbund (DS).
Et andet af målene vil være at få udbredt folkedans i Danmark til en større del af befolkningen med håb om at de vil begynde og danse vores dejlige danse og komme ud og få god og sund motion som jo også er et stort mål for DIF og hele folketinget. 

Du kan hente det kommissorium der er udarbejdet for landsholdet her.

For at føre dette ud i livet har Folkedans Danmark derfor besluttet at ansætte de 2 instruktører Henrik Larsen og Birthe Jørgensen som landstrænere på en 3-års kontrakt.